Honorea de Balzac — ough itak we bol Francuski knji evnik Honore de Balzac duhovni je za etnik europskog realizma. kolarcima poznat po lektiri Otac Goriot, ljubiteljima knji evnosti, the we iroj javnosti zanimljiv po Ljudskoj komediji (svojim skupljenim djelima), the kavoljupcima – po svom ispij


Sredi ght Balzacovih romana je strast ; roman je crescendo ght strasti koja raste, isti sve pred sobom we pretjeruje ak i actually do ubojstva. Kako ough romanima, tako je we ough stvarnom ivotu biography vo durante strastima, the jedna je od najve ih bila ispijanje crne kave. Balzacovo majstorsko pisanje bilje we razne okrete, prelijevanja nited kingdom apstraktnom we sli absolutely no. Ali, ak we ough ben prelasku na apstraktno, upon we dalje ostaje vrsto stajati na zemlji. National insurance ta nije zanimljivije od pronala enja, ough svim njegovim djelima, cuando ough nih tragova njegova svakodnevnog ivota, kao, primjerice, trenutaka ispijanja kave.
Vje ito skriven ough skupo namje tenim stanovima pod razli itim izmi ljenim pseudonimima ( Head of the family R’Hoone, Horace de Saint-Aubin ) proveo je dane we absolutely no we piju we crnu kavu we pi ough we trideset stranica dnevno. Gotovo uobi ajeno bilo je da lije at the ough s’avere etre sati nave im or her, naredi da ga probude ough pono, potom pi at the dvanaest ili petnaest sati bez prestanka. Njegovo at the anje za slavom bilo je toliko da je uspjeh pio dugim gutljajima, kao we kavu.
Biography je jedan od najve ih ljubitelja kave we jedan od najve ih kavopija na svijetu. Neki zapisi bilje at the da je samo ough vrijeme pisanja svoje slavobitne Ljudske komedije popio ak 50. 000 alica kave . Tako im or her, doctor we ze da je pio isklju ivo mje avinu triju kava – bourbon, martinique we mocca. Umro je ough pedeset prvog godini ivota od hipertrofije, djelomice navodno zbog neumjerne konzumacije kofeina.
Zanimljivo je da je sastavio lanak The actual Joys as well as Discomfort associated with Espresso, ough slobodnom prijevodu Ough itci we boli kave. Zapo inje na sljede we na within: Kava predstavlja veliku snagu ough mother ivotu. Uo io mike njene efekte ough epskim razmjerima. Kava izgara veterans administration ough unutra njost. We doista, Balzac navodi sna a good utjecaj kave koji mo at the biti presna a good ukoliko ze pretjera ili popije na prazan eludac, ali we inspirativan, kao in order to je vjerojatno biography ough njegovom slu aju: Od tog trenutka sve ze ough vama uzburka. Ideje krenu ough brzi marly poput bataljona velike vojske na svoje legendarano bojno polje. Snaga memorije ze pove the, konjica metafora razvija ze ough veli anstven galop, artiljerija logike uri utes klapom vagona (… ), forme, oblici we znakovi postaju jasniji, papir je professional aran tintom; absolutely no national insurance rad po inje we zavr ava bujicom ght crne vode, kao in order to bitka po inje we zavr ava crnim barutom.
Dru tvo kroz povijest je, kao we danas, bilo professional arano ljubiteljima kave. Od onih obi nih, malih ljudi, perform velikana knji evnosti, glazbe, politike. Mnogi su nam od njih ostali skriveni, utes ough ureni negdje sa svojom dragom, inspirativnom alicom kave ough odajama professional losti, the neki su, poput Balzaca, ostavili tragove svoje ljubavi, poput zrnaca kave, na volju znati eljnicima poput nas we vas.
Ina at the je “ Balzac Coffee” pored Starbucksa najve we njema ki lanac espresso
shopova. Studentica Sixth is v. Kuhlmann otvorila je prije 15 godina ough Hamburgu svoj
prvi cafe, the danas ih ima preko thirty ough cijeloj Njema koj. In order to je pravo
poduzetni tvo koje bi ze Honoreu zasigurno svidjelo.
Pisala: Tihana G enko

Related video: